Gezinsbond

Afdeling Stekene
P/a Teerling 14
B-9190 Stekene
t +32 (0)3 779 91 02

gosa

Wie zijn We ?

De Gezinsbond wil er zijn voor gezinnen in verschillende levensfasen. De Grootouders- en Seniorenactie (GOSA) heeft hierbij haar eigen opdracht. GOSA richt zich tot gezinnen van wie de kinderen de deur uit zijn, maar wil er uiteraard ook zijn voor gezinnen waarin een kleinkind verwacht wordt.

GOSA heeft een zeer ruim doelpubliek met een veelheid aan vragen en wensen. Als grootouder actief zijn in de Gezinsbond houd je fit!

Wat doen we ?

Grootouders en ouderen genieten
  • van de ledenvoordelen die de Gezinsbond hen te bieden heeft
  • gewestelijke gezellige ontmoetingskansen en ontspanningsmomenten
  • sportieve (club)activiteiten
  • vakantiemogelijkheden
  • gerichte vormingskansen

Als grootouder kan je trouwens ook een "Brief aan Jonge Grootouders" ontvangen.Ouders met een baby van vijf maanden ontvangen samen met de "Brieven aan Jonge Ouders - Ik word 5 maanden" ook twee exemplaren van de "Brief aan Jonge Grootouders".
Deze bijzondere bijlage is bedoeld voor hun eigen ouders.

Heb je dit niet ontvangen ?
De Brief aan Jonge Grootouders is ook los verkrijgbaar mits betaling van 1,5 euro voor administratie- en verzendingskosten op rekening BE77 4350 3052 2142 (BIC: KREDBEBB) van Gezinsbond Brieven aan Jonge Ouders met vermelding "Brief aan Jonge Grootouders"

Viermaal per jaar verschijnt in de gezinskrant "De Bond" een katern van de Grootouders- en Seniorenactie. Daarin is er vooral aandacht voor oma´s en opa´s met een (of meerdere) kleinkinde(eren) van lagere schoolleeftijd. Grootouders zelf en hun leefwereld krijgen natuurlijk ook een prominente plaats in deze boeiende bijlage.

Voor meer informatie

Ludwine Rutsaert
Tel 03/779 91 02