gosa

Wie is GOSA ?

De Gezinsbond wil er zijn voor gezinnen in verschillende levensfasen. De Grootouders- en Seniorenactie (GOSA) heeft hierbij haar eigen opdracht. GOSA richt zich tot gezinnen van wie de kinderen de deur uit zijn, maar wil er uiteraard ook zijn voor gezinnen waarin een kleinkind verwacht wordt.

GOSA heeft een zeer ruim doelpubliek met een veelheid aan vragen en wensen. Als grootouder actief zijn in de Gezinsbond houd je fit!

Wat doen we ?

Grootouders en ouderen genieten
  • van de ledenvoordelen die de Gezinsbond hen te bieden heeft
  • gewestelijke gezellige ontmoetingskansen en ontspanningsmomenten
  • sportieve (club)activiteiten
  • vakantiemogelijkheden
  • gerichte vormingskansen

Voor meer informatie

Ludwine Rutsaert
Tel 03/779 91 02


Terug